Pensioenbeheer

Wij bieden u een oplossing voor beheer en advisering rondom uw pensioenregeling. Samen met u selecteren wij de juiste uitvoerder. Daarnaast beheren wij de komende vijf jaar uw pensioenregeling en zorgen wij ervoor dat u als werkgever zowel administratief als financieel in control bent.

Uw voordelen

 • Uw kosten reduceren door efficiëntie in beheer.
 • Minimaliseren van risico´s door controles.
 • Geen onverwachte of onverklaarbare nota’s.
 • Geïnformeerd over relevante wet- en regelgeving.
 • Besparen van tijd en moeite door uitbesteding mutatieproces.
 • Altijd ondersteuning middels de helpdesk.
 • Jaarlijkse check parameters en de correctheid van
  de data van de verzekeraar.

Hieronder kunt u vinden wat de meest voorkomende beheerwerkzaamheden zijn die wij uitvoeren. Afhankelijk van het aantal werknemers van uw organisatie kunnen wij deze werkzaamheden uitvoeren vanaf € 3.250 per jaar.

 • Overleg met consultant

  Uw vaste aanspreekpunt staat jaarlijks voor uw klaar om relevante zaken rondom dienstverlening of wetswijzigingen met u te bespreken.

  Uw voordeel: Het pensioenlandschap blijft veranderen en de impact van wijzigingen is voor veel werkgevers lastig in te schatten. WTW analyseert welke wijzigingen er zijn en in hoeverre deze voor u van toepassing (of interessant) zijn.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Data-kwaliteit-analyse (nulmeting)

  Het startpunt van de werkzaamheden betreft een controle op de administratie van de uitvoerder. Zowel voor wat betreft de data van uw werknemers, als op de inrichting van de regeling. Het is van groot belang dat dit correct is gedaan.

  Uw voordeel: bijna altijd zijn er verschillen te vinden tussen de administratie van werkgevers en die van de uitvoerders. Dit kan voor problemen zorgen in dekking en te veel of te weinig betaalde premies.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Helpdesk tijdens kantooruren

  Wij ondersteunen u en uw medewerkers met vragen over HR of Finance gerelateerde zaken.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Beheer mutatie-verwerkingsproces

  WTW geeft uw personele mutaties door aan uitvoerders.

  Uw voordeel: Door een gestructureerd proces is uw administratie altijd up-to-date zonder dat u hiervoor moeite hoeft te doen. Uw werknemers of hun partners zijn correct verzekerd zodat u geen onnodig risico loopt.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Controle nota’s en rekening-courant

  Jaarlijkse check op de prolongatie nota van de uitvoerder om te controleren of de premie die in rekening gebracht wordt correct is.

  Uw voordeel: U betaalt niet te veel en voorkomt vervelende verrassingen zoals achteraf bijbetalen.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Jaarlijkse verschillenanalyse

  Om er zeker van te zijn dat alle wijzigingen correct zijn doorgevoerd door de uitvoerder, wordt een jaarlijkse check uitgevoerd.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Controle parameters pensioenreglement

  Controle op de kerncijfers en parameters van uw regeling. Wordt de correcte franchise en salarisgrens toegepast?

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Signaleringsfunctie wettelijke wijzigingen

  Wijzigingen in wetgeving kunnen impact hebben op pensioen- en inkomensverzekeringen. WTW houdt dergelijke wettelijke wijzigingen nauwlettend in de gaten en informeert u als deze voor u van invloed zijn.

  Uw voordeel: Het pensioenlandschap blijft veranderen en de impact van wijzigingen is voor veel werkgevers lastig in te schatten. WTW analyseert welke wijzigingen er zijn en in hoeverre deze voor u van toepassing (of interessant) zijn.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Voortgangsrapportage

  Periodiek ontvangt u een voortgangsrapportage met betrekking tot de status van lopende acties en eventuele vragen.

  Uw voordeel: Op deze wijze houden wij u proactief op de hoogte en nemen voor u de zorg uit handen.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact

Heeft u nog geen pensioencontract of loopt uw contract bijna af? Dan kan WTW u ondersteunen bij het selecteren van een pensioenregeling en een uitvoerder. Onderstaand beschrijft de wijze waarop wij u kunnen ondersteunen bij het selecteren van een nieuwe pensioenuitvoerder. Wij stellen de volgende stappen voor:

 • Stap 1. Inventarisatie huidige situatie en klantspecifieke wensen (inclusief klantprofiel)

  In deze stap wordt alle informatie geïnventariseerd welke relevant is voor de beoordeling van de huidige situatie en de wensen en doelstelling met betrekking tot het (nieuwe) pensioencontract.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Stap 2. Bepalen shortlist uitvoerders

  In deze fase stemmen wij met u af welke partijen het meest geschikt zijn voor uw onderneming om een offerte bij op te vragen.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Stap 3. Selectietraject

  Opvragen van offerte(s)
  In deze fase wordt de offerteaanvraag opgesteld en verstuurd aan de uitvoerders zoals bepaald in fase 2. Uw specifieke wensen komen ook in deze offerteaanvraag terug.

  Analyse van de offerte(s)
  De ontvangen offertes analyseren wij en vervolgens vindt een beoordeling plaats. De offertes van de pensioenuitvoerders worden beoordeeld op een groot aantal criteria in de categorieën:
  ■ Uw wensen.
  ■ Contractbepalingen en betalingsmethodiek
  ■ Kosten
  ■ Vermogensbeheer (in geval uw regeling een beschikbare premieregeling betreft)
  ■ Contractbepalingen
  ■ Solvabiliteit

  Onderhandelingen
  In deze fase voeren wij onderhandelingen om voor u de best mogelijke prijs-/kwaliteitverhouding te bereiken.

  Finale selectie
  Op basis van de offerteanalyse en de onderhandelingsresultaten kunt u een definitieve keuze maken voor een pensioenuitvoerder.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Stap 4. Instemmingstraject

  Bij het afsluiten van een nieuw pensioencontract is veelal instemming nodig van derde partijen zoals de personeelsvertegenwoordiging, OR en/of vakbonden. Bij een (inhoudelijke) wijziging van de pensioenregeling kan het zo zijn dat ook de individuele werknemers in dienen te stemmen met de voorgestelde aanpassing. Indien gewenst kunnen wij ondersteunen in het verkrijgen van deze instemming.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Stap 5. Beoordeling juridische documenten

  Na selectie van de (nieuwe) pensioenuitvoerder zullen de pensioenregeling en alle tarieven en voorwaarden worden vastgelegd in contracten en reglementen. Wij zullen deze juridische documenten beoordelen, zodat wordt geborgd dat de afspraken die tijdens het selectietraject zijn gemaakt ook correct in deze juridische documenten terecht komen.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Stap 6. Implementatie en beheer pensioenregeling

  Uiteindelijk wordt de pensioenregeling in de administratie opgenomen van de gekozen uitvoerder en dient deze beheerd te worden. Wij maken voor u inzichtelijk wie uw aanspreekpunten zijn en hoe het proces rondom het beheer van uw pensioenregeling werkt. Overigens kunnen wij het beheer ook (volledig) voor u uitvoeren. U bespaart zo tijd en heeft altijd een centraal aanspreekpunt.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact

Naast de werkzaamheden voor het dagelijkse onderhoud van uw contract kunt u behoefte hebben aan aanvullende ad hoc of doorlopende ondersteuning. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die wij regelmatig voor onze klanten uitvoeren.

 • Controle waardeoverdracht

  Steekproefsgewijs controleren of bij inkomende waardeoverdrachten de overdrachtswaarde correct is berekend en of de waardeoverdracht administratief correct is verwerkt.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Prognoseberekeningen

  Uw werknemersbestand is constant in beweging, derhalve geldt dit ook voor uw pensioenpremie. Wij maken jaarlijks een prognose van de kosten die u kunt verwachten

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Doorrekenen werknemersbijdrage

  Wij berekenen voor u de premie per individuele medewerker, zodat u dit kunt verrekenen.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Communicatie

  Presentaties over wijzigingen in uw regelingen, inzicht geven aan nieuwe medewerkers, specifiek aanspreken van verschillende doelgroepen, voorlichting aan de OR of opleidingssessie. Op allerlei vlakken kunnen wij ondersteuning bieden.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact
 • Controle indexaties

  We controleren jaarlijks voor de regelingen waar een indexatieverplichting op zit of de indexatie administratief correct is verwerkt.

  Vragen? Neem contact met ons op
  Contact

Heeft u liever dat wij de benchmark voor u invullen, stuurt u ons dan uw huidige pensioencontract.

 • Max. file size: 64 MB.