Wereldwijd beheer van DC-regelingen

Verbeteren van werknemerservaring, beheersen van werkgeversrisico's

DC-regelingen worden steeds belangrijker; met een globale aanpak kunt u de werknemerservaring verbeteren en uw werkgeversrisico’s beheersen.

Het landschap van pensioenuitkeringen is de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd en blijft zich verder ontwikkelen.

Defined Contribution (DC) is voor een groeiend aantal multinationale ondernemingen de belangrijkste manier om hun werknemers te voorzien van een pensioenregeling. Het pensioenakkoord versnelt de tendens naar DC in Nederland, maar ook in andere landen is die ontwikkeling al geruime tijd gaande. Organisaties met Defined Benefit (DB) regelingen verschuiven een deel of zelfs de meeste van risico’s en verantwoordelijkheden naar hun werknemers – en van hun balans. Met deze verschuiving wordt het nog belangrijker dat werknemers betrokken zijn bij hun pensioensituatie, met een directe link naar de personeelsplanning van de organisatie en de bedrijfsstrategie.

Defined Contribution: Groot, nog steeds groeiend en complex

Volgens Willis Towers Watsons Global Pension Assets Study hebben DC-regelingen de DB-regelingen ingehaald als de meest voorkomende vorm van pensioenvoorziening door werkgevers, waarbij  wereldwijd de DC-activa de DB-activa in de zeven grootste pensioenmarkten overtreffen. Dit is het resultaat van een tienjarige trend waarbij DC-activa jaarlijks met 8,4% groeien, terwijl DB-activa met 4,8% per jaar zijn gegroeid. We verwachten dat deze trend zich zal voortzetten.

DC-regelingen zijn er in vele vormen over de hele wereld. Vaak gaat het om puur DC, maar er zijn ook collectieve DC-regelingen en regelingen met onderliggende garanties, bijvoorbeeld op het beleggingsrendement. Er is ook een reeks financieringsstructuren ontstaan: op trustbasis, op verzekerings- of contractbasis en op één of meerdere werkgevers.

Menselijk perspectief

Het Benefit Trends Survey 2019/2020 onderzoek van Willis Towers Watson bevestigt opnieuw dat algemeen welzijn cruciaal is voor individuen – en dus voor het aanhoudende succes van bedrijven.

Pensioenregelingen spelen een sleutelrol in het welzijn van individuen: ze bieden zowel daadwerkelijke financiële steun als psychologisch vertrouwen in een financieel zekere toekomst. DC- en DC-achtige regelingen zijn transparanter voor individuen in die zin dat hun pensioenkapitaal aangroeit, in tegenstelling tot DB, waarover het besef vaak pas werkelijk ontstaat als het pensioen nadert.

De resultaten van werknemers worden beïnvloed door hun eigen beslissingen en de keuzes die hun werkgevers maken – bijvoorbeeld over de bijdragen, staffels en kosten. Het verhogen van de werkgeversbijdragen is een van de manieren om de resultaten te verbeteren, maar kan een uitdaging zijn. Dit betekent dat andere zaken, zoals slimme investeringsbeslissingen en het laag houden van de kosten, cruciaal zijn voor het behalen van goede resultaten voor medewerkers.

Het bieden van een goed beheerd DC- of DC-achtig plan biedt een voortdurende mogelijkheid om werknemers te betrekken bij hun welzijn en hoe het bedrijf hen ondersteunt.

Het bieden van een goed beheerd DC- of DC-achtig plan biedt een voortdurende mogelijkheid om werknemers te betrekken bij hun welzijn en hoe het bedrijf hen ondersteunt. Hoe werknemers hun arbeidsvoorwaarden ervaren, is de sleutel tot het behalen van de beste resultaten uit hun pensioenregelingen. Uit ons onderzoek blijkt dat 68% van de multinationals zich steeds meer richten op het verbeteren van communicatie en betrokkenheid. Met verbeterde betrokkenheid komen verbeterde resultaten in termen van pensionering en effectiviteit van het personeelsbestand, dus er zijn voordelen voor zowel werknemers als de werkgever.

Heeft u liever dat wij de benchmark voor u invullen, stuurt u ons dan uw huidige pensioencontract.

  • Max. file size: 64 MB.