Pensioenakkoord – Een goede voorbereiding is het halve werk

Door het pensioenakkoord gaat er de komende tijd veel wijzigen ten opzichte van de huidige situatie, wij adviseren een stappenplan voor een goede aanpak.

Door het pensioenakkoord moet elk bedrijf zijn pensioenregeling vóór 2026 wijzigen. Nieuwe pensioenopbouw wordt een beschikbare premieregeling met een gelijke pensioenpremie over alle leeftijden. Medewerkers kunnen meer verantwoordelijkheid over en meer invloed op hun eigen pensioenopbouw krijgen. Dit zijn grote wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Voor een goede aanpak van deze wijzigingen adviseren wij het volgende stappenplan:

 1. Inzicht en plan
 2. Eerste stap is het verkrijgen van inzicht. Met het verkregen inzicht analyseer je de diverse scenario’s. Op basis daarvan formuleer je een routekaart naar de gewenste eindsituatie.

 3. Design
 4. De tweede stap is om samen met sociale partners afspraken te maken die voldoen aan de gewenste eindsituatie. Het betreft de details van de nieuwe pensioenregeling en van een eventuele compensatie.

 5. Implementatie
 6. Als laatste stap wordt de afgesproken pensioenregeling geïmplementeerd.

  We zien dat bedrijven in de praktijk verschillend omgaan met de inzicht-fase. Sommige bedrijven beperken zich tot één workshop waarin de nieuwe regelgeving wordt doorgenomen.

  Andere bedrijven zien het pensioenakkoord echt als een kans om breder te kijken naar het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Om de mogelijkheden van zo’n bredere analyse goed te benutten is ook een breder inzicht nodig. Voorbeelden daarvan zijn:

  Benchmark

  Toets hoe je totale set arbeidsvoorwaarden zich verhoudt tot die van een peergroup. Daarmee krijg je het inzicht op welke arbeidsvoorwaarden je positief en op welke je negatief afsteekt tegen concurrenten. Het pensioenakkoord geeft een uitgelezen mogelijkheid om het totale arbeidsvoorwaardenpakket anders in te richten.

  Leadership views

  Inventariseer bij de verschillende ‘leaders’ van het bedrijf wat hun visie is over (a) de bedrijfsontwikkeling, (b) de consequenties daarvan voor medewerkers, (c) de vertaling daarvan naar arbeidsvoorwaarden en (d) de uitwerking op de pensioenregeling.

  Employee insight
  Via (virtuele) focusgroepen kan je de ideeën, wensen en suggesties van medewerkers inventariseren. Deze informatie helpt om te weten hoe de bedrijfsideeën aansluiten bij de beelden van medewerkers. Het is bovendien nuttig in de verdere afstemming met sociale partners.

  Voor een goede aanpassing van de pensioenregeling is het belangrijk om helder inzicht te hebben in ontwikkelingen en in de wensen, ideeën en doelstellingen die relevant zijn voor die pensioenregeling.

  Willis Towers Watson ondersteunt bedrijven met data en tooling om deze inzichten op een gestructureerde manier te verkrijgen. Wij lichten u graag toe wat de mogelijkheden zijn. Dit doen wij aan de hand van de rijke praktijkervaring waarover we beschikken en die van dag tot dag aangroeit vanuit de vele pensioenakkoord gerelateerde verandertrajecten waarin wij ons momenteel begeven. Daarbij kunnen we u ook een indruk geven van de denkrichtingen bij andere ondernemingen.

Heeft u liever dat wij de benchmark voor u invullen, stuurt u ons dan uw huidige pensioencontract.

 • Max. file size: 64 MB.