De hoofdlijnennotitie

De hoofdlijnennotitie van het pensioenakkoord is gepubliceerd. Op 22 juni stuurde minister Koolmees de hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer, ondanks dat FNV de stemming over het pensioenakkoord heeft uitgesteld naar 4 juli.

Korte inhoud van de hoofdlijnennotitie

  • Nieuwe pensioenopbouw kan alleen nog plaatsvinden in een premieregeling met een gelijk premiepercentage voor alle deelnemers.
  • Pensioenfondsen kunnen een nieuwe contractsvorm gebruiken. Dat nieuwe contract is een premieregeling met een collectieve solidariteitsreserve.
  • Een ‘klassieke’ beschikbare premieregeling (met gelijke premie) is ook mogelijk.
  • De pensioenpremie wordt fiscaal gemaximeerd op een niveau tussen de 30% en 33% van de pensioengrondslag, aangevuld met enkele andere premiecomponenten.
  • Opgebouwde pensioenen worden standaard ingevaren in de nieuwe regeling, maar er kan van de standaard worden afgeweken.
  • Voor al bestaande beschikbare premieregelingen kan de huidige regeling voor bestaande medewerkers worden gecontinueerd.
  • Bestaande bijstortgaranties voor pensioenfondsen blijven mogelijk voor opgebouwde aanspraken.
  • Er komt 10 jaar fiscale ruimte voor maximaal 3% extra premie voor pensioencompensatie … mocht dat nodig zijn.

Proces
Na de behandeling in de Tweede Kamer start het verdere wetgevingstraject. Einde 2021 moet de nieuwe wet- en regelgeving gereed zijn. Vanaf 1 januari 2022 kunnen ondernemingen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. De overstap moet uiterlijk op 1 januari 2026 gemaakt zijn.
De hoofdlijnennotitie bevat een indicatief schema met mijlpalen voor pensioenfondsen. Eén van die mijlpalen is 1 januari 2024: dan moet er een besluit van sociale partners liggen over de nieuwe regeling, invaren en eventuele compensatie. De verwachting is dat er een apart mijlpalenschema komt voor pensioenregelingen die niet bij een pensioenfonds zijn ondergebracht.

Wetenswaardigheden 23 juni 2020 – Hoofdpunten van de Hoofdlijnennotitie

Heeft u liever dat wij de benchmark voor u invullen, stuurt u ons dan uw huidige pensioencontract.