Wetenswaardigheden 22 juni 2020 – (nog) geen pensioenakkoord

Anders dan verwacht heeft minister Koolmees de aangekondigde hoofdlijnennotitie afgelopen vrijdag niet aan de kamer kunnen sturen.

Dit omdat het FNV-ledenparlement vrijdag geen rechtsgeldige stemming kon houden. Omdat een deel van de leden niet inlogde was er geen quorum. Overigens stemde een zeer ruime meerderheid van het deel van het parlement dat wel deelnam in een informatieve peiling voor het akkoord.

Proces
Het FNV heeft de stemming, na overleg tussen FNV-voorzitter Busker en minister Koolmees, uitgesteld naar zaterdag 4 juli. Dat is tevens het begin van het zomerreces van de Tweede Kamer. Hoewel de hoofdlijnennotitie en overige documenten direct na instemming van het FNV aan de kamer kunnen worden gezonden, zal kamerbehandeling voor het zomerreces daardoor niet meer mogelijk zijn. Het bevalt nog te bezien wat daarvan de gevolgen zijn voor het verdere proces, ook gezien de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Inhoud
Zo lang partijen niet hebben ingestemd met het pensioenakkoord blijven alle onderdelen ervan zonder formele betekenis. Dat geldt dus ook voor het aanpassingsmechanisme van de AOW-leeftijd vanaf 2025, en voor de tegemoetkomingen met betrekking tot kortingsmaatregelen voor pensioenfondsen per einde 2020.

CPB-onderzoeken
Het CPB publiceerde op 19 juni wel de diverse onderzoeken die het ter ondersteuning van de technische werkverbanden en de stuurgroep in de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Die onderzoeken hebben merendeels betrekking op het “doorontwikkelde contract”, alsmede op de werking van de solidariteitsreserve. Die solidariteitsreserve blijkt met name van toegevoegde waarde bij jaarlijkse toetsing gedurende de uitkeringsperiode aan een bepaalde ondergrens aan de vervangingsratio. In de doorgerekende variant wordt de uitkering verhoogd uit de solidariteitsreserve als deze daalt onder een vervangingsratio van 50 dan wel 70%, afhankelijk van de omvang van de reserve. Vervangingsratio staat voor de verhouding tussen uitkeringshoogte en gemiddeld genoten inkomen.

Een derde onderzoek gaat specifiek in op de transitie naar het nieuwe contract, en gaat daarbij onder meer in op de invaarexercitie. Daarbij worden Value Based ALM en de standaardmethode beschreven. In die laatste, waarvoor wij eerder onze voorkeur uitspraken, worden rechten en aanspraken rekening houdend met de werking van het FTK op pragmatische wijze omgezet in persoonlijke vermogens.

Ook heeft het CPB de afschaffing van de doorsneesystematiek bij premieovereenkomsten onderzocht, en daarbij de compensatielasten bepaald. Die compensatielast is hoger naar mate de rekenrente die ten grondslag ligt aan de staffel hoger is. Dit onderzoek zal mede de aanleiding zijn geweest tot de conclusie die de stuurgroep heeft getrokken, om voor bestaande DC-regelingen handhaving van de huidige staffel toe te staan voor huidige werknemers. Het onderzoek gaat daarbij in het geheel niet in op compensatie uit andere arbeidsvoorwaarden, waarover wij recent een artikel schreven.

Heeft u liever dat wij de benchmark voor u invullen, stuurt u ons dan uw huidige pensioencontract.